Skylagring /

Storage as a Service

0

Enkel bruk og skalering
Etter å ha mottatt brukernavn og passord er du klar til å benytte Purity S3 lagringssky, enten det er som en nettverksdisk, fildeling mellom enheter, ekstra backupkopi eller ønske om rimelig arkiv av data. Kapasiteten på skylagringsløsningen skaleres opp eller ned basert på lagrede data, og prisen vil gjenspeile endringen til enhver tid.

Lavere kostnader
Innkjøpskostnadene reduseres betraktelig ved å velge skylagring. Fornyelse av lagringsteknologi  utgjør en betydelig investering i utstyr, lisenser, drift og support for enhver bedrift

Krever mindre tekniske ressurser internt
Datalagring krever spesialkompetanse. Ved kjøp av in-house lagringsløsning må ansatte læres opp til å kunne drifte denne teknologien selv, som oftest hver gang en løsning byttes ut. Lagring av data er sjelden en del av bedriftens kjernevirksomhet, og ved outsourcing frigis IT avdelingen tid til mer sentrale oppgaver.

Forutsigbare utgifter
Purity Skylagring prises etter kundens faktisk forbruk. Kunden faktureres etter antallet TB som benyttes i løpet av en måned. Dette gir et forutsigbart og stabilt kostnadsbilde.

Funksjonalitet i tjenesten

Purity skylagring er en generell høytilgjengelig skylagring for data med behov for sentral lagring med multi-protokoll tilgang.

N

Sentral S3 Objektlagring
Purity Skylagring baserer seg på et sentralt Objektlager hvor all informasjon lagres i en multilokasjons 100% tilgjengelig løsning. Den sentrale objektlagringen inneholder også globale «file locking» mekanismer for Multilokasjons NAS.

N

Lokale NFS/CIFS/FTP aksesspunkt
Purity Skylagring kan aksesseres via S3 men om man ønsker NAS tilgang til sine data plasserer vi ut en eller flere fysiske eller virtuelle lokale NAS «gateway’s». Systemet støtter lokalt Flash Cache for ytelse og global «file locking».

N

Redundans
Løsningen er designet og laget etter «No Single Point Of Failure» (NSPOF) prinsipper og tilbyr så mye redundans man måtte ønske. Redundans og ytelse er 100% fleksibelt og konfigurerbart etter kundens ønsker. Purity tilbyr redundans fra disk til datasenter tilgjengelighet

N

Ytelse
Objektlagringen er sentral og tilbyr tilnærmet uendelig ytelse etter kundens behov. Lokal ytelse oppnås etter «Scale out» prinsippet hvor man skalerer ved å legge til NAS noder og Flash lese Cache etter behov.

N

Kundedata lagres i Norge
Purity tilbyr lagring av data på to separate lokasjoner i Norge, hvorav ett er vårt eget høysikkerhets datasenter. Dette garanterer at alle kundedata vi håndterer er underlagt norsk lovverk. Purity er i tillegg ISO 27001 sertifisert, noe som betyr at vi etterlever alle krav til informasjonssikkerhet som sertifiseringen krever.

N

Prismodell
Lagring prises pr benyttet TB/GB noe som betyr at man slipper betale for ubenyttet lagring man alltid gjør ved å investere i egne lagringsløsninger. Man slipper også å tenke på skalering og driftskostnader, noe som garanterer deg den beste TCO. Prising avhenger av hva slags redundans kunden ønsker basert på storage policies. Kunden kan selv velge storage policies som beskriver om det ønskes 1,2 eller 3 kopier over 1 eller 2 datasenter. Det er også mulig å sette opp erasure coding for en kombinasjon av høyere redundans og lavere pris, men da noe lavere ytelse.

Flere Skytjenester fra Purity

Backup as a Service

Disaster Recovery as a Service

Backup av Office 365

Purity Veeam Cloud Connect