Purity og Dustin vinner avtale om leveranse av Backup as a Service til NRK

Tjenesten leveres av Dustins heleide selskap Purity IT, som de kjøpte våren 2017. Avtalen løper over tre år med mulighet for forlengelse i ytterligere to år, og omfatter 20 av NRKs datasentre i Norge.

Det er en milepæl for Dustin å signere en tjenesteavtale av denne størrelsen, og med en aktør som stiller veldig høye krav til smarte tekniske løsninger og høy sikkerhet. Det viser hvordan vi hele tiden utvikler vårt tilbud og potensialet som finnes i avanserte tjenester og løsninger sier Thomas Ekman, direktør og konsernsjef for Dustin.

Med over 100 av Norges mest kritiske bedrifter og organisasjoner på kundelisten, understreker dette Purity sin evne til å levere komplette løsninger til konkurransedyktige priser innen Backup, Disaster recovery og Storage i skyen. Etter å ha blitt en del av Dustin gruppen har interessen økt ytterligere både i Norge men også i de Nordiske landene hvor Dustin er representert. Det er klare fordeler med en sterk aktør i ryggen og responsen i markedet har aldri vært bedre sier Kjell Rune Øyrås – Gründer Purity IT.

Jernbanepersonalets Bank og Forsikring velger Purity

 

Jernbanepersonalets bank og forsikring (JBF), beskriver seg selv som et lite finanskonsern som består av Jernbanepersonalets sparebank og Jernbanepersonalets forsikring. JBF er en del av Terra gruppen.

Da JBF ønsket å utvide sin eksisterende backup og diaster recovery løsning kontaktet de flere leverandører for å sjekke alternative løsninger, samt prisnivået i markedet. Etter å ha innhentet ulike tilbud så de tidlig at det var stort potensiale for å spare kostnader ved å velge Backup og Disaster Recovery as a Service istedet for å utvide sin eksisterende løsning.

Resultatet av løsningen ble redusert leie av antall datasenterlokasjoner fra 3 til 1, i tillegg ønsket også JBF optimalisering av eksisterende lagrings løsning. Alle tekniske utfordringer ble løst med ny BaaS og DRaaS løsning fra Purity.

JBF har strenge krav ved valg av leverandør, og begrunner valget av Purity pga kombinasjonen teknisk løsning, kompetanse og økonomi. Når tjenestene er implementert, vil JFB frigjøre interne ressurser til å optimalisere og forbedre JBFs eksisterende og nye bank tjenester, istedet for å holde hjulene igang på egen backup og DR.

Kundereferanser

Vi har mange store norske bedrifter med komplekse IT miljøer på vår kundeliste. Her er et lite utvalg av våre kundereferanser. Hvis du ønsker å se eller snakke med flere av våre referanser, så ta kontakt med oss.

Norsk Rikstoto

har totalisatorvirksomhet innen hestesport i Norge, og omsatte for 3,7 Mrd NOK i 2014. Selskapet leverer spill via kommisjonærer og online, og er avhengige av at systemer og løsninger fungerer 100%.

Hvilke tjenester leverer Purity til Norsk Rikstoto?

Purity leverer Backup as a Service kombinert med Disaster Recovery løsning i skyen til Norsk Rikstoto, som har gått fra å tidligere drifte backup og disaster recovery in-house til å legge sin sekundære lokasjon i skyen.

Hvorfor valgte Rikstoto Purity skytjenester?

Bakgrunnen for at Purity ble valgt som leverandør av skytjenester var fordi løsningene gir både driftsfordeler og forutsigbare kostnader. Backup og Disaster Recovery medfører vanligvis store kostnader og høy kompleksitet når man drifter det selv. Ved å flytte Backup og Disaster Recovery løsning til Purity, får vi både en bedre løsning, og tilgang til kompetanse på feltet. Prismodellen er også forutsigbar da vi betaler for faktisk forbruk.

«Vi valgte løsningen og Purity som leverandør da fokus hos Norsk Rikstoto er å ha de beste løsningene og samarbeide med partnere som innehar høyest kompetanse. Det er viktig for Norsk Rikstoto å sikre tap av data og at vi med vår tjeneste har minst mulig nedetid. Vårt samarbeid med Purity lever opp til disse kravene, og gir oss den forutsigbarhet og kvalitet vi ønsker å levere til våre kunder»

Anne Hognestad

IT Direktør , Norsk Rikstoto

 

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité er Norges største frivillige organisasjon med underkant av 2,1 millioner medlemsskap og 12.178 idrettslag organisert i 19 idrettskretser og 54 særforbund

Langsiktig kundeforhold

Purity har levert datalagringsløsninger til Norges idrettsforbund (NIF) siden 2009. Den første avtalen mellom Purity og NIF var en leveranse av en av Norges aller første 3PAR løsninger. Da det ble tid for oppgradering av IT miljøet i 2014, oppgraderte NIF til en all-flash løsning fra 3PAR til sitt datasenter. Om bakgrunnen for valget sier Mikael Jansson, Teamleder Server og database:

«Valget var enkelt. Vi trengte mer kapasitet og så tydelig at all-flash nå var den riktige veien å gå. Vi har hatt 3PAR-systemer lenge og er veldig fornøyd med teknologien, og for oss var det en stor fordel at vi kunne fortsette med samme arkitektur og GUI, og dermed slippe å bruke mye tid på ny opplæring og tilvenning»,

«Purity har en helt unik kompetanse på lagring, og i tillegg treffer supportordningen deres veldig bra, med kort svartid, lokalt delelager og kompetente konsulenter som kjenner vårt miljø» forteller Jansson

NIF i skyen

I august 2016 fikk Purity fornyet tilliten som leverandør til NIF, da de bestemte seg for å gå i skyen med deler av sitt IT miljø. NIF valgte å outsource sin Backup til Puritys «as a Service» løsning. Purity er dermed både løsnings- og tjenesteleverandør for NIF.

 

Mikael Jansson

Teamleder Servere & Database , Norges Idrettsforbund

Eureka Pumps er en Norsk leverandør av pumpeutstyr til olje og offshore industrien, med mer enn 40 års fartstid i bransjen. Eureka Pumps er markedsledende blant selskapene som leverer til norsk kontinentalsokkel, og har kontorer i Oslo, USA og Malaysia.

Hvorfor valgte Eureka Purity?

Eureka pumps tok kontakt med Purity for å levere løsningsforslag til ny backupløsning. Bakgrunnen for henvendelse var at Eureka opplevde  problemer med sin eksisterende løsning i form av økende backupvindu, og annen kompleksitet rundt sikkerhetskopiering av sine data.

Hvilke løsninger leverer Purity til Eureka?

Purity foreslo en ny backupløsning basert på teknologi fra Exagrid, i kombinasjon med Veeam software og Veeam Cloud Connect for å løse Eurekas tekniske utfordringer. Exagrid er eneste aktør i markedet som benytter post-deduplisering, som gir meget rask backup og er optimalt i kombinasjon med Veeam Cloud Connect. Med denne løsningen blir Eurekas backupdata lagret i Norge i Puritys høysikkerhets datasenter.

Resultater

Etter installasjon av den nye løsningen opplevde Eureka konkrete forbedringer på følgende områder:

  • Restore tiden ble kraftig redusert.
  • Backuptiden kraftig redusert.
  • Dedupliseringsratio ble kraftig forbedret.
  • Tiden benyttet til kopiering av data offsite ble kraftig redusert.

IT Manager Geir F. Hansen i Eureka Pumps hadde følgende kommentarer til resultatene:

«Det er sjelden at en løsning leverer bedre enn lovet i forkant, men det var absolutt tilfellet denne gangen»

Vi i Purity er glade for å ha levert løsningen som løste problemene Eureka opplevde i datarommet, og for å bistå Eureka med support og vedlikehold av sin skyløsning.

Geir F. Hansen

IT Manager, Eureka Pumps

Multiconsult som er et av Norges og Nordens ledende miljøer innenfor rådgivning og prosjektering. Multiconsult er notert på Oslo Børs, og med sine 2100 ansatte tilbyr selskapet multifaglig rådgiving, design, prosjektering, arkitektur, prosjektoppfølging, ledelse, verifikasjon og kontroll – både nasjonalt og internasjonalt. Multiconsult omsetter årlig for mer enn 2 milliarder kroner. Hovedkontoret er i Oslo, men selskapet har også kontorer rundt om i hele Norge. Multiconsult har også flere internasjonale avdelinger og datterselskaper.

Hvilke tjenester leverer Purity til Multiconsult?

Purity leverer Backup as a Service, Arkivering og Disaster Recovery as a Service til Multiconsult. Dette inkluderer en komplett Disaster Recovery tjeneste med alle data lagret over 2 lokasjoner. Med backup as a Service løsningen til Purity sikkerhetskopierer vi Multiconsult sine data slik at de kan gjenopprettes fra langt tilbake i tid om ønskelig. Disaster Recovery løsningen gjør at deres data i tillegg kopieres kontinuerlig i løpet av arbeidsdagen. Dersom en katastrofe inntreffer kan Multiconsult kjøre hele sitt IT miljø fra Puritys datasenter i løpet av får minutter, noe som gir en fantastisk forsikring mot blant annet Ransomware eller andre dataangrep.

Hvorfor valgte Multiconsult Purity?

Multiconsult er en av mange kunder hos Purity som har valgt å skifte fra tradisjonell in-house drift, til å legge en sekundær lokasjon til skyen. Baste Amble, CIO i Multiconsult forteller at de ved valg av skyleverandør vektla kompetanse, effektivitet, informasjonssikkerhet og stabilitet på tjenesten.

«Vi valgte Purity sine løsninger da Purity kunne vise til stor kompetanse som ivaretar våre krav til effektiv og stabil drift, samt informasjonssikkerhet»

Baste Amble

CIO / IKT Direktør, Multiconsult